Välkommen till Kalmar Musiksällskap & Symfoniorkester

Kalmar Musiksällskap är en stråkorkester som ibland kompletterar instrumenteringen med blåsare för att framföra symfoniska verk.

Vår målsättning är att ge vår publik en varierad repertoar av både gammal och ny klassisk musik. Orkesterns nära samarbete med Kulturskolan skapar en naturlig möjlighet för eleverna att fortsätta sitt orkesterspel efter avslutad skolgång. Några av våra medlemmar framträder även då och då som solister i konserterna.

Kalmar Stadsfest Maria Haeggblom

Vill du vara med och spela med oss? Välkommen att höra av dig till lofdahl@dinab.se för mer information! Kalmar  Musiksällskap samarbetar också regelbundet med Kalmar Domkyrka samt övriga kyrkor i Kalmar/Öland med omnejd. Sedan 2010 har vi också ett samarbete med Växjö Stads Symfoniorkester då vi slår ihop våra orkestrar och ger symfoniska konserter under namnet Linnéorkestern. Någon gång per år brukar vi också gästas av musiker från Länsmusikens kammarorkester Camerata Nordica, ett mycket uppskattat samarbete. Kalmar Musiksällskaps konstnärliga ledare är Alfhild Medelius.

Konsertprogram