Välkommen till Kalmar Musiksällskap & Symfoniorkester

Kalmar Musiksällskap & Symfoniorkester

är en stråkorkester som några gånger om året kompletterar instrumenteringen med blåsare för att framföra symfoniska verk.Vår målsättning är att ge vår publik en varierad repertoar av både gammal och ny klassisk musik. Orkesterns nära samarbete med Kulturskolans symfoniorkester skapar en naturlig möjlighet för eleverna att fortsätta sitt orkesterspel efter avslutad skolgång. Några av våra medlemmar framträder även då och då som solister i konserterna.

Konserter 2020

6 januari: Trettondagskonsert i Domkyrkan

Tillsammans med Nikodemuskören under ledning av Kantor Marita Aronsson och Musiksällskapets konsertmästare Konstantin Shakov. Sångsolist Py Bäckman.

IMG_1051IMG_1052IMG_1049


26 april kl. 18.00
Symfonikonsert i Kalmarsalen
Nordiska kompositörer, H Roman,
L-E Larsson, E Grieg, J Sibelius

Tillsammans med Camerata Nordica under ledning av Torbjörn Westman framför Kalmar Musiksällskap & symfoniorkester Pehr Gyntsvit, Pastoralsvit och Kareliasvit

P.g.a. det osäkra Coronavirusläget har vi skjutit upp konserten till söndag 8 november 2020.


6 juni 2020
Symfonikonsert

Samverkan med Kulturskolans Symfoniorkester. 


Vecka 46 Kalmar Musikvecka

Familjeföreställning
Datum ej fastställt

tillsammans med Kulturskolans Symfoniorkester (Program meddelas senare)

IMG_0865IMG_0859IMG_0866 2


11 oktober kl. 17.00
Lars-Erik Larsson Förklädd Gud Förlösa kyrka

Förlösa 1Förlösa 2


8 november kl. 16.00 Schubertkonsert i Kalmarsalen

Under ledning av dirigent Kajsa Boström framför Kalmar Musiksällskap & Symfoniorkester.
Marbareta Melz sångsolist.

Symfoni nr 5 B-dur
Schubert Sånger med 
ackompanjemang av symfoniorkestern

Entré: 190kr. Biljettsläpp 1 september via Kalmarsalens bioljettbokningssystem. (Ytterligare information kommer)
(I samarbete med NBV)

Foto 1

foto 2

Kalmar Symfoniorkester har bildats under ledning av dirigent Kajsa Boström


Bli medlem av symfoniorkestern!

Vill du vara med och spela med oss? Välkommen att höra av dig till lofdahl@dinab.se för mer information! Kalmar  Musiksällskap samarbetar också regelbundet med Kalmar Domkyrka samt övriga kyrkor i Kalmar/Öland med omnejd. Sommaren 2017 medverkade KMS & Symfoniorkester vid Stadsfesten. 60 musiker under ledning av Kajsa Boström framförde tillsammans med orperasångarna Rickard Söderberg och Margareta Melz kända opera-, operett- och musikalmelodier där publiken, ca. 5000 personer, sjöng med. Någon gång per år brukar vi också gästas av musiker från Länsmusikens kammarorkester Camerata Nordica, ett mycket uppskattat samarbete.
Kalmar Musiksällskaps konstnärliga ledare är Alfhild Medelius.

Kontakt: Ordförande Lars-Göte Löfdahl, Tel: 0735-112288

                 email: lofdahl@dinab.se

Konsertprogram