Kontakt

 

Kalmar Musiksällskap & Symfoniorkester         

Konsert i KalmarSalen 14 nov. 2010

c/o Lars-Göte Löfdahl
Strömgatan 3C
392 32 Kalmar
lofdahl@dinab.se
Organisationsnr: 832401-4458

Styrelse Kalmar Musiksällskap  

Ordförande Lars-Göte Löfdahl
lofdahl@dinab.se
0735-112288

Information/marknadsföring
Maj Schmidt
maj.schmidt@telia.com

Notintendent Stefan Sandberg
stefan.sandberg@kalmar.se

Kassör Lars Bergström
lars_bergstrom@mac.com

Sekreterare eva.welam-ekvall
eva.welan-ekvall@kalmar.se

Karin Hessel
karin_hessel@hotmail.com

Konstnärlig ledare Alfhild Medelius
alfhild.medelius@kalmar.se

 

Konsertprogram